KOLE GJINAJ


Data: Tuesday, 01 April @ 04:55:09 PDT
Argumenti: Albanian Collection


  Albanian

  Historia e filatelise shqiptare

  Shkoder ,1996

  z. Gjush Daragjati
  ZYRAT POSTARE NE SHQIPERI PARA SHPALLJES SE PAVARESISE
  1.Postat turke ne Shqiperi nga mesi i shek.XIX deri ne krijimin e postave dhe te pullave te para shqiptare.

  40 vitet e para te shekullit XIX shenojne per Shqiperine nje periudhe kalimtare ,ne te cilen vendi po pesonte nje varg ndryshimesh ,ne radhe te pare,ne fushen politike,por edhe ne marredheniet ekonomike e shoqerore.Pas fushatave ushtarake te viteve ’20 e ’30 Portes se Larte iu krijuan mundesira te forconte sundimin e vet ne Shqiperi.Pashalleqet,pothuajse te pavarura,te Ali Pashe Tepelenes ne jug dhe te Bushatlinjeve ne veri te Shqiperise,u shemben.

  Sistemi administrative ushtarak u hoq.Ne Shqiperi u ngrit administrate e re ,e varur drejtperdrejte nga Stambolli dhe e ndare nga ajo ushtarake.Kishte filluar zbatimi i Reformave (Tanzimati)(1839).Ne zbatim te tyre u be riorganizimi i sistemit financiar dhe i legjislacionit gjyqesor,perpilimi i kodit te ri penal e civil,ngritja e gjykatave tregtare dhe e shkollave shteterore.

  Por keto reforma nuk u zbatuan ne te njejten kohe ne te gjithe Shqiperine ,keshtuqe,per disa vite me radhe administra e re ,funksionoi krahas asaj te vjeter ne mjaft krahina te vendit.

   shtyre nga Anglia e Franca ,qe ne kete kohe mbeshtetnin politikisht e materialisht Porten e Larte,Sulltan Abdyl Mexhidi dekretoi me 15 shkurt 1856 nje varg te ri reformash,sipas te cilave parashikohej edhe hapja e bankave dhe ndertimi i rrugeve te reja.Kjo do te conte ne zhvillimin e komunikacionit dhe sherbimeve postare.
  Pak kohe perpara ,ne Angli,ne vitin 1840 ishte vene 

  ne qarkullim pulla e pare postare ne bote.Shembulli i saj u ndoq menjehere nga shumica e shteteve europiane dhe nga vendet me te perparuara te Amerikes se Veriut e te Jugut.Por,per te pare pullat turke duhet te presim vitin 1863,kur vihet ne qarkullim emisionet e para te kesaj perandorie ,te vlefshme per gjithe teritorin e saj.

  Postat turke kane sherbyer ne Shqiperine e okupuar edhe me perpara se te emetoheshin pullat postare.A.Petroviqi dhe M.Bogdanoviqi shkruajne se Orhan Brandti,njophes i mire i postave turke,fitues i cmimit te pare ne Ekspoziten e trete filatelike te Zagrebit(Jufiz II)per studime filatelike dhe Sadik Cevloni,pohojne se mund te vertetohet,qe ne Shkoder ka qene hapur nje zyre postare qe ne vitin 1849,duke u bazuar ne vulen e tipit te vjeter qe eshte perdorur ne kete qytet,vule me te cilen eshte gdhendur viti 265(turqisht)qe nenkupton1265,vit qe i korespondon vitit 1849,te kalendarit europian.Shkodra ne ate kohe ishte qendra me e rendesishme e vilajetit.Mjafton te kujtojme se ne vitin 1870 numri i banoreve kishte arritur ne 40 mije vete,kurse tregu i saj numuronte rreth 2500 dyqane e magazina.Kjo ishte nje nga arsyet qe zyra e pare postare ne Shqiperi u hap ne qytetin e Shkodres.

  Megjithe kerkimet e tjera ,dokumente me te hershem,nuk jane gjetur,pasi vulat e tjera postare te asaj kohe nuk kane data,qe te na cojne para vitit 1849.Veshtiresite jane shtuar nga fakti se aktet e administrates turke jane te ruajtura ne menyre te pjeseshme,kurse sondazhe ne Arkivin Qendror te Stambollit nuk jane bere.

  Me fillimin e venies ne qarkullim te pullave postare te regullta nga administrate qendrore e Portes se Larte (1863),studimi i ketij problemi behet me i lehte ,sepse kemi ne dore dokumente me te percaktuara.Ne fillim vulat qene te tipit turk,krejtesisht me germa arabe.

  Orhan Brandti dhe Sadik Cevloni japin keto vula ,te cilat jane perdorur ne postat turke ne Shqiperi.:

  1.Shkoder:vule e rrumbullaket me shenjen e vitit.Ka filluar te perdoret ne vitin 1281(pra 1865) mbi pullat turke te vitit 1892.

  2.Gjirokaster:drejtekendesh i dyfishte ,perdorur mbi pullat turke te botuara ne vitet 1866-1886.

  3.Korce:drejtekendesh i dyfishte ,perdorur mbi pullat e botuara gjate viteve 1890-1892.

  4.Frasher:nje rreth,perdorur mbi pullat e viteve 1892-1909.

  5.Kelcyre:nje rreth,ku shenohet viti i fillimit te perdorimit te vules1293 ose 1877.,perdorur mbi pullat e viteve 1892-1901.

  6.Vlore:rreth unazor,perdorur mbi pullat e botuara ne vitet 1884-1892.

  7.Peshkopi:rreth unazor,perdorur mbi pullat e vitit 1892.

  8.Durres:rreth unazor,perdorur mbi pullat e viteve 1890-1892.

  9.Elbasan:rreth unazor.Nuk dihet viti i fillimit,por viti i mbarimit te perdorimit ,qe eshte 1892.

  10.Gjirokaster dhe vende vartese te saje :rreth unazor,perdorur mbi pulla turke te vitit 1871.

  11.Leskovik:rreth unazor,perdorur mbi pullat turke nga viti 1871 gjer me 1901.

  12.Lezhe:rreth unazor,perdorur mbi pullat e viteve 1884-1892.

  13.Permet:rreth unazor,perdorur mbi pullat e viteve 1884-1890.

  14.Tepelene:rreth unazor,perdorur mbi pullat turke qe nga viti 1876.Te dhena te me vonshme nuk kemi.

  15.Tirane:rreth unazor,perdorur mbi pullat e viteve 1871-1892.

  16.Kruje:vule me shenjen e vitit (92=1292=1876),perdorur mbi pullat qe nga viti 1890.Nuk kemi te dhena te mevonshme.

  17.Kolonje:rreth unazor me shenjen e vitit (1297=1881),perdorur mbi pullat e vitit 1892.

  18.Gjirokaster:vule me viza ne forme kornize,perdorur mbi pullat trurke qe nga viti 1871.Nuk kemi te dhena te mevonshme.

  19.Berat:vule me kornize ne forme elipsi,perdorur mbi pullat e viteve 1875-1901.

  Ne vendin tone jane gjetur shume deshmi vulash turke me emrat e qyteteve ne frengjisht,ose thjesht me shkronja latine ,krahas shkronjave arabe.Keto vula jane perdorur zakonisht pas vulvae turke me shkronja teresisht arabe.

  Deri me sot koleksionistet e pullave shqiptare nuk kane siguruar asnje zarf te udhetuar gjate gjysmes se dyte te shekullit XIX ne Shqiperi me pulla dhe vula perkatese siper tyre.

  Filatelistet e pare shqiptare qe njohim ,si Ndoc Xhuxha(Gjinaj)

  anetar i Shoqerise se shtypurit shkronja shqip,Mark Mosi etj,vertete filluan te mblidhnin pulla qe ne shekullin XIX,por fillimisht i hiqnin nga zarfat nga cdo fragment letre dhe pastaj i ngjitnin ne albume te posacme.Ne kete menyre kemi humbur zarfa te udhetuar,te cilet do te na tregonin me qarte dhe ne menyre sistematike lidhjen ne mes te vulvae dhe pullave turke te emisioneve te ndryshme,qe qarkulluan ne Shqiperi ne shekullin e kaluar.Pullat qe kane aritur ne koleksionet tona nga kjo kohe nuk kane asnje dallim ,nga ato qe perdoreshin ne viset e tjera te Perandorise Osmane dhe nuk paraqesin ndonje interest e vecante per ne,nga qe nuk mund te qartesojne ne asnje menyre perdorimin e tyre ne vendin tone,me perjashtim te ndonje rasti te rralle,kur vula dallohet qarte mbi pullen.

  Me vone ,ne vitet e para te shekullit XX, koleksionet e filatelisteve shqiptare ,filluan te pasurohen jo vetem me pulla te shkoqura,mbi te cilat dallohet vula,por edhe me zarfa postare te udhetuar regullisht ose te afrankuar per qellime filatelike mbi te cilat jane ruajtur pullat dhe vulat perkatese.

  Ne vendin tone te gjitha postat turke kane pushuar se funksionuari me shpalljen e pavarsise,por vulat e tyre kane mbetur dhe jane perdorur ne postat shqiptare edhe per pak kohe deri ne zevendesimin e tyre me vula te reja.Nderrimi i vulvae turke me ato shqiptare eshte bere nga fundi i muajit prill ose fillimi i muajit maj 1913.

  Midis pullave ,tashme shume te rralla,te perdorura ne Shqiperi,qe me venien ne qarkullim te pullave te para turke me 1863,deri ne kohen e normalizimit te plote te sherbimeve postare shqiptare ,ne gjysmen e dyte te vitit 1913,dallojme keto pulla sipas vulave te perdorura:

  1.Pulla turke me vule turke,te perdorura para shpalljes se Pavarsise ne Shqiperi.

  Ne nje studim filatelik me titull:”Pullat e postes ne treven e Korces qe prej shpalljes se Pavarsise Kombetare deri ne Kongresin e Lushnjes(1912-1920)”,Robert Ballauri,per perdorimin e emrit Korce,ne administraten postare ,shkruan:

  “Me 19 mars 1914 per here te pare ne vulat postare u vu emri KORCE dhe me kete vule u anullua emisioni postar “Komisioni I Kontrollit Provizor”Dihet se zyrat e Telegrafit dhe Posta ishin ne Korce institucion i ngritur ne vitin 1871.Ne fund te shekullit XIX ne Korce vinte dhe nisej posta ne drejtim te Manastirit,te Janines,Kosturit e Staroves.Me 1890-92 ne Korce kishte nje vule me germa arabe ,ku shkruhej Gierixhe(frengj.Gueuridje),qe quhej Korca ne Turqisht.Ne vulat postare te dekades se pare te shekullit XX,lexohet me germa latine emri Gierixhe dhe Korica(Goritza)”.

  2.Pulla turke ,me vule turke te perdorura ende ne Shqiperi,gjate disa muajve pas shpalljes se pavarsise.

  3.Pulla turke me vula te reja shqiptare.

  4.Pulla te reja shqiptare me vula te reja turke.

  Ne sherbimin postar te vendit gjate muajve te pare pas shpalljes se pavarsise pati disa cregullime ,por ato u rregulluan nga maji i vitit 1913.

  Daktilografoi nga origjinali z.Sokrat Bozo - Drejtor Ekzekutiv - Drejtor Ekzekutiv i Koleksionistit Shqiptar" http://collectionist.tanmarket.com  01 Prill 2008

Ky Artikull vjen nga Albanian Collectionist - The first Albanian Collection website - Faqja e pare e Koleksioneve Shqiptare
http://collectionist.tanmarket.com

URL për këtë lajm është:
http://collectionist.tanmarket.com/modules.php?name=News&file=article&sid=17