NJE BINJAKE E SAHATIT TE TIRANES NE SAINT LOUIS-MO TE SHBA-se


Data: Monday, 19 May @ 17:10:29 PDT
Argumenti: Albanian Collection


  AlbanianEnglish

  KY SHKRIM U VECUA NGA KOLEKSIONIST -THE COLLECTOR Nr.15/05 REVISTE E FEDERATES SE KOLEKSIONISTEVE SHQIPTARE

  SYRI I KOLEKSIONISTIT

  z. SOKRAT BOZO & z.EDMOND BUDO

  Thuhet se kudo ku jane ndertuar kullat e sahatit kane pasur dy funksione:ate publik dhe ate fetar.Kulla e sahatit ndodhet prane xhamise se Tiranes,e cila nisi te ndertohej ne vitin 1793 nga Molla Beu dhe u perfundua nga i biri i tij ,Haxhi Et’hem Beu ne vitin 1821.

  Ky i fundit nisi dhe ndertimin e kulles se sahatit,por e la pa perfunduar per shkak te luftrave nderfeudale.Ndertimi perfundoi me pas ,rreth vitit 1840 ne modelin kulle nga organizata e zejtareve dhe tregtareve te Tiranes,te njohur me emrin esnafet.Ajo kishte nje mjedis per mekanizmin e ores dhe nje kembane ne maje,pra ishte ore e tipit akustik.

  Ne modelin e saj te vjeter ora e Tiranes jetoi deri ne vitin 1928,por qe nga Lufta e I Boterore nuk funksiononte me,pasi mekanizmi i saj shume i vlefshem u cmonmtua dhe u grabit nga pushtuesit.Me 1927-1928,Komuniteti katolik i Shkodres i dhuroi Mbretnise Shqiptare per Tiranen nje mekanizem te ri kohemates,i cili kishte dhe kohematesin ne fushe shikimi.

  Kjo kerkoi nje transformim te kulles ne pershtatje me funksionin e sahatit dhe projekti i hartuar per kete qellim paraqet pamjen e sotme.

  Thuhet se projekti ishte kryer dhe zbatuar nga arkitekt Ing.Dhespoti dhe kushtoi 13390 Fr.ari.Sot mekanizmi mekanik eshte zevendesuar me ate elektronik.Baza ka permasa 4.3 ml x 4.3ml dhe lartesia 36 ml .

  KULLA E SAHATIT NE ST.LOUIS TE SHBA-se
  Me 1 shtator 1894 u hap stacioni i trenit Shen Louis,si me i madhi dhe me i bukuri terminal ne Shtetet e Bashkuara te Amerikes.Kulla e sahatit eshte pjese perberese e tij.

  Arkitekti i kulles ishte Theodor C.Link.Kostoja e ndertimit te objektit(stacioni dhe kulla)ishte 6.5 milion dollare.Lartesija e kulles eshte 230 feet=70.10 ml.

  Diametri i fytyres se ores eshte 10 feet=3ml.Gjeresija e kulles eshte afersisht 8.6ml.Mekanizmi i ores vazhdon te jete qe me inagurimin e saj.


  Muret e kulles se sahatit jane ndertuar me gure te skalitur,qe i japin kulles bukuri te vecante.
  A TWIN OF TIRANA CLOCK IN SAINT LOUIS OF USA

  They say that the clock towers had two functions,the public and the religious function in which country they were built.

  The clock tower is located close to Tirana mosque,which started to be built in 1793 by Molla Bey and was finished by his son,Haxhi Et’hem Bey in 1821.

  The later also started building the clock tower,but he couldn’t finish it due to fights that erupted between feudalists.Its construction was finished later,around 1840, after a model designed by the organization of Tirana handicraftsmen and traders,who were known with the name”esnafet”.

  It had a place that carried the clock’s mechanism and a bell on the top and it was a clock of an acoustic type.The old model of Tirana clock could resist until 1928,but it didn’t work anymore since the First World War,because its very precious mechanism was dismantled and was grabbed by the invaders.In 1927-1928,Catholic Community of Shkodra donates to the Albanain Kingdom of Tirana a new mechanism for measuring the time.It brought about a transformation of the tower according to the clock’s function and the design drafted to this aim has the present view. It is said that the project was drafted and applied by architect Dhespoti and its cost was 13390 golden francs.Today the mechanical mechanism is replaced by the electronic one.The size of the bases is 4.3 m x 4.3 m wide and the hight is 36 m.
  SAINT LOUIS CLOCK TOWER IN USA
  On 1 September 1894,Saint Louis train station was opened as one of the biggest and the finest terminals in USA.The clock tower was its comprising part.

  Theodor C.Link was the tower’s architect.Its building cost (the station and the tower) was 6.5 million USD.The tower was 230 feet=70.10 ml high.The diameter of the clock’s surface is 10 feet=3 ml.The tower’s width is approximately 8.6 ml.

  The clock’s mechanism continues to be the same since its inauguration.The walls of the clock’s tower are built on Grafton carved stones,which give a special beautiful view to this tower.


  Daktilografoi nga origjinali z.Sokrat Bozo - Drejtor Ekzekutiv i Koleksionistit Shqiptar" http://collectionist.tanmarket.com


  19 May 2008

Ky Artikull vjen nga Albanian Collectionist - The first Albanian Collection website - Faqja e pare e Koleksioneve Shqiptare
http://collectionist.tanmarket.com

URL për këtë lajm është:
http://collectionist.tanmarket.com/modules.php?name=News&file=article&sid=22